VI Kongres Stomatologii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Przyszłość stomatologii. Praktyczne rozwiązania

7–9 września 2023 | Ptak Warsaw Expo | Nadarzyn

Icon IconImage

Stomatologia jutra

już dzisiaj

5467

wykładowców

16

3

weźmie udział w konferencji

potrwa konferencja

dni

uczestników

dotychczasowych edycji

VI Kongres Stomatologii:

IconIconIconIcon

Najlepsi specjaliści z całego świata

Bezpłatny dostęp do wykładów i wiedzy premium

Praktyczne elementy w codziennych aspektach praktyki lekarskiej

Centrum Polski i okazja do odwiedzenia targów Warsaw Dental Medica Show

Image

O Kongresie Stomatologii

Perspektywy rozwoju stomatologii. Jak będzie wyglądać nasza przyszłość?


Standardy postępowania w leczeniu stomatologicznym co jakiś czas ulegają zmianie ze względu na rozwój nowych technologii i odkrycia naukowe. Zagrożenie nieosiągnięcia oczekiwanego rezultatu leczenia u pacjenta zmusza nas do refleksji nad poszczególnymi procedurami.

Dodatkowo naukowcy cały czas udoskonalają obecne metody, pracując nad pionierskimi rozwiązaniami, zaspokajając wciąż rosnące wymagania lekarzy oraz pacjentów. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o endodoncji, stomatologii cyfrowej czy leczeniu nakładkami, gdzie corocznie pojawia się wiele udoskonaleń, które chcemy przestawić na naszym kongresie.


W kwestii leczenia kanałowego – od dłuższego czasu prowadzone są liczne badania nad nowymi metodami, które przynoszą i będą dalej przynosić lepsze efekty niż dotychczasowa endodoncja. Endodoncja regeneracyjna skupia się przede wszystkim na regeneracji. Dzięki endodoncji regeneracyjnej zostaną zachowane nie tylko funkcje zęba, ale i jego żywotność. Jakie konkretnie nowości stomatologiczne powstały i znalazły kliniczne zastosowanie, już wkrótce pokażemy w serii wykładów, które zostały przygotowane przez praktyków dla praktyków.


Specjalną sesję poświęconą pracy lekarza stomatologa w gabinecie zaplanowaliśmy na godziny poranne w sobotę 9 września. Nasze kompetencje, prawa i obowiązki podlegają ciągłej dyskusji. Ważne jest to, aby w tych decyzjach zachować prawdziwą niezależność. Rynek stomatologiczny w Polsce stoi obecnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z dostępnością usług stomatologicznych oraz dalszym rozwojem. Pomimo znacznego postępu w dziedzinie stomatologii, wiele osób wciąż boryka się z problemem ograniczonego dostępu do specjalistów i odpowiedniej opieki stomatologicznej.


Jednym z głównych czynników wpływających na brak równowagi pomiędzy podażą a popytem jest nierównomierny rozkład stomatologów praktykujących w różnych regionach Polski. W większych miastach, gdzie popyt jest największy, zazwyczaj znajduje się większa liczba gabinetów stomatologicznych, jednak w mniejszych miejscowościach dostępność usług może być znacznie ograniczona, zwłaszcza do specjalistów. Dodatkowym problemem jest rosnąca liczba pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku, którzy potrzebują kompleksowej opieki stomatologicznej. Wzrost liczby osób wymagających specjalistycznych i skomplikowanych zabiegów przyczynia się do dalszego napięcia na rynku stomatologicznym i utrudnia dostęp do tych usług.


Z tego powodu chcemy na panelu dyskusyjnym porozmawiać na temat podyplomowego kształcenia w Polsce. Zaproszeni goście będą dyskutować na temat pracy specjalistów i lekarzy ogólnie praktykujących w gabinetach. Będzie też możliwość zadawania pytań oraz poddania dyskusji kwestii, gdzie są nasze kompetencje i uprawnienia w leczeniu. Jak więc będzie wyglądała stomatologia przyszłości?


Na te pytania odpowiemy na naszym kongresie. Zachęcamy do zapoznania się z programem i czynnym udziałem w wykładach i przegotowanych szkoleniach!

Image

Patronem Kongresu jest

Program kongresu

7 września 2023

Czwartek

Icon

WYKŁADY

Endodoncja mikrochirurgiczna – wskazania praktyczne

Endodoncja mikrochirurgiczna jest nieodłączną częścią współczesnej endodoncji. To cała gałąź procedur pozwalających na długoczasowe zachowanie zęba w jamie ustnej w przypadku braku możliwości przewidywalnego przeprowadzenia leczenia endodontycznego od strony korony zęba.

Są to nie tylko zabiegi mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, ale również te związane między innymi z zaopatrzeniem resorpcji zewnętrznej czy perforacji korzenia. W trakcie wykładu zostaną przedstawione kliniczne wskazania oraz kryteria kwalifikacji do zabiegów endodoncji mikrochirurgicznej, aby słuchacze mieli możliwość wkroczenia w świat endodoncji od strony korzenia, dzięki zdobyciu kluczowej, opartej na dowodach naukowych wiedzy w tym zakresie.

10:15 – 11:15 | dr n. med. Hubert Gołąbek

Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z obecnie dostępnymi na rynku materiałami bioceramicznymi stosowanymi w leczeniu endodontycznym zębów.

Na podstawie przypadków omówione zostanie ich zastosowanie w tzw. trudnych przypadkach, jak i podczas standardowego leczenia kanałowego. Zaprezentowane zostaną nowe metody, które wprowadzono do endodoncji w związku z dostępem do hydraulicznych cementów krzemowo-wapniowych.

Bioceramika w endodoncji – nie tylko w tzw. trudnych przypadkach, ale i na co dzień

11:15 – 12:15 | prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Non-surgical periodontal treatment, also known as Phase I therapy or Initial periodontal therapy is one of the most important steps in the systemic structure of the periodontal treatment approach.

The philosophy behind this approach gives its potential for success in terms of resolution of periodontal inflammation and healthy periodontal tissues for longer periods. With our increased knowledge in periodontal disease pathogenesis and technological advances in our tools and devices, we have better and predictable treatment outcomes with non-surgical treatment alone.

When there’s inflammatory disease symptoms around dental implants, the treatments strategies are also based on our knowledge from periodontal disease. Although it is more challenging.In this lecture, how to apply non-surgical periodontal treatment in clinical practice and the key to success will be discussed with clinical cases. The advances in our tools and devices that are used during the treatment will be overviewed.

Successful non-surgical periodontal therapy in daily dental practice

15:00 – 16:00 | prof. Ali Cekici

Adhesive cementation is a complex procedure that requires knowledge of adhesive principles and adherence to the clinical protocol in order to obtain durable bonding between tooth structure and restorative material.

Contemporary adhesive materials enable the use of all-ceramic indirect restorations for all situations where maximum aesthetics and biocompatibility are essentially primary. However, failure rates of certain materials have given rise to a quest for the best possible cementation method. The adhesive cementation of all-ceramic crowns places high requirements on both the dental practitioner and the adhesive system due to the special preparation design required for adhesive cementation. Lecture will include the evidence-based review of the new adhesive materials and protocols to streamline the clinical procedures and to ensure predictable, reproducible results in everyday clinical practice.

Current adhesive cementation protocols – an update on the materials

14:00 – 15:00 | prof. Hande Şar Sancaklı

10:00

Otwarcie Kongresu i Konferencji Stomatologicznej

Icon

7 września 2023

Czwartek

Icon

WARSZTATY

ABC pracy skalerem

11.00 – 12.00 | hig. stom. Magdalena Michałowska, trener SDA

Prawidłowa praca piaskarką

13.00 – 14.00 | hig. stom. Olga Grabowska, trener SDA

Przerwa

12:00 – 13:00

Icon

Pacjent perio w gabinecie higieny

14.30 – 15.30 | dr n. med. Katarzyna Ostrowska, hig. stom

Na szkoleniu dowiesz się:

- jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów

- jak ustawić tip

- jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny

- jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

Na szkoleniu dowiesz się:

- jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu piaskowania

- jak ustawić dyszę piaskarki

- jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny

- jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy z piaskarką

Na szkoleniu dowiesz się:

- kim jest pacjent perio

- jak wygląda procedura przyjęcia pacjenta perio w gabinecie higieny

- jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu profesjonalnej higienizacji

- jak zmotywować pacjenta do przestrzegania zaleceń

- jak zaplanować prawidłową kontrolę mechaniczną i chemiczną biofilmu pacjenta perio

8 września 2023

Piątek

WYKŁADY

Icon
Icon

10:00

Otwarcie drugiego dnia konferencji

10:00– 11:00 | dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

Zamień wyzwanie w okazję, czyli biologiczna regeneracja tkanek przyzębia

Ubytki w obrębie tkanek twardych i miękkich przyzębia pogarszają rokowanie dotyczące zachowania zęba oraz często utrudniają realizowanie kompleksowych planów leczenia. Zabiegi chirurgiczne z zakresu regeneracji tkanek pozwalają na zachowanie funkcji i estetyki, ale wymagają od nas zarówno wiedzy, wyobraźni, jak też konkretnych umiejętności manualnych.

Przed naszym spotkaniem chciałbym Państwa poprosić o przemyślenie następujących kwestii:

– Jakie są dla Was wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji zęba, zwłaszcza w odcinku estetycznym?

– Kiedy wybieracie odbudowę utraconego zęba za pomocą wszczepu stomatologicznego, a w jakich przypadkach decydujecie się na wykonanie mostu protetycznego?

– W jakich sytuacjach klinicznych możliwa jest implantacja natychmiastowa, a kiedy nie powinno się jej wykonywać?

– Jakie biomateriały mają największy potencjał w regeneracji tkanek przyzębia?

– Jakie jest rokowanie dotyczące zachowania zęba ze zredukowanym przyzębiem?


Obecność recesji dziąsła lub ubytku policzkowej blaszki kostnej, szczególnie w odniesieniu do odcinka estetycznego, w sposób oczywisty komplikuje procedurę chirurgiczną, ale czy stanowi przeciwwskazanie do zabiegu regeneracyjnego? W trakcie naszego spotkania chciałbym przedstawić Państwu nowoczesne podejście chirurgiczne do zabiegów z zakresu regeneracji tkanek przyzębia nie tylko w przypadku korzystnych warunków wyjściowych, ale przede wszystkim, gdy konieczna jest odbudowa zarówno tkanek twardych, jak i miękkich. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób poprawić rokowanie dotyczące zachowania zębów ze zredukowanym przyzębiem oraz jak traktować takie zęby w kontekście planów leczenia interdyscyplinarnego. Serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie.

Z jednej strony implant to tylko kawałek tytanu wprowadzony w kość, z drugiej ogrom wiedzy potrzebny, żeby efekt tej implantacji był przewidywalny i długoterminowy. Jak planować leczenie implantoprotetyczne? Jak wdrożyć leczenie implantologiczne do kompleksowych planów leczenia, które wymagają współpracy kilku specjalistów? Jak przejść od prostych zabiegów implantacji do zabiegów wspomaganych cyfrowo? Planowanie, harmonogram, przebieg procesu leczenia i efekty na podstawie przypadków własnych.

Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych – czyli jak to ugryźć?

11:00 – 12:00 | lek. dent. Agnieszka Nieścieronek

W swojej prezentacji przedstawię, jak sobie radzę z trudnymi sytuacjami klinicznymi moich pacjentów.

Jak na co dzień wygląda moja praca?

Czy planowanie ma tak wielkie znaczenie w naszej praktyce?

Nie zabraknie ciekawych przypadków klinicznych, powiem, co robić, by nie popaść w rutynę i uniknąć wypalenia zawodowego.

Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągnięcia przewidywalnych efektów leczenia

14:00 – 15:00 | lek. dent. Bartosz Mulawa

Przerwa

Icon

12:15 – 14:00

Usunięcie zęba niesie za sobą konsekwencje polegające na zaniku kości wyrostka zębodołowego oraz architektury tkanek miękkich otaczających koronę zęba. Odbudowa protetyczna mostami protetycznymi opartymi o zęby sąsiednie lub koronami osadzonymi na wszczepach niesie za sobą problemy natury funkcjonalnej i estetycznej. Czy można zapobiec resorpcji kości po usunięciu zęba? Jak wpłynąć na zachowanie struktur tkanek miękkich w okolicy przyszłych uzupełnień protetycznych? Czy każdy zębodół poekstrakcyjny jest taki sam? Czy można implantować wszczep śródkostny w zębodół bezpośrednio po ekstrakcji i po co? Kiedy przeprowadzać zabiegi odtwórcze i jakimi biomateriałami? Czy zawsze kość autogenna to „złoty standard”? Czym różni się strefa „estetyczna” od „nieestetycznej”. Jakie są parametry oceny rezultatu końcowego zabiegów odtwórczych? Czy zawsze regenerujemy kość po to, by wprowadzić implant? Te i inne zagadnienia zostaną przedstawione podczas wykładu, który oparty będzie w całości na własnym materiale klinicznym.

Ekstrakcja zęba i co dalej?

15:00 – 16:00 | prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

WARSZTATY

Icon

Piątek

8 września 2023

Część teoretyczna warsztatu:

Podstawowe informacje o abrazji powietrznej i zastosowaniach w gabinecie stomatologicznym:

- Rodzaje piaskarek

- Piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne

- Różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody

- Zasady pracy minimalnie inwazyjnej

- Praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy


Część praktyczna warsztatu:

Demonstracja i warsztat praktyczny z użyciem piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym PrepStart H2O oraz mikropiaskarki abrazyjnej Microetcher IIa (produkty Danville Materials / Zest Dental Solutions USA).

Ćwiczenia praktyczne na zębach fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną.


Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m.in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)

- piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne

- różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody

- praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy

- prezentacja przypadków

Abrazja powietrzna – bezbolesne, minimalnie inwazyjne leczenie i zwiększona adhezja

12.00 – 14.00 | lek. stom. Paweł Andersz

ABC pracy skalerem

10.00 – 11.00 | hig. stom. Magdalena Michałowska, trener SDA

11:45 – 12:00

Icon

Przerwa

Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży

11.00 – 11.45 | hig. stom. Paulina Mintzberg-Wachowicz

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

14.30 –15.15 | dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig.stom.

Na szkoleniu dowiesz się:

- jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów

- jak ustawić tip

- jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny

- jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów? Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!


Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

- wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji

- zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

Podczas spotkania wykładowca przekarze informacje jak przeprowadzić prawidłowa profilaktykę przeciw próchnicową, zarówno w gabinecie jak i w domu.

Wykłady dla studentów

Icon

Piątek

8 września 2023

Witamina D, a wady zgryzu

10.00 – 11.00

Icon

prof. dr hab. n. med.

Marzena Dominiak

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Gedrange

Duże i małe prace kompozytowe

11.00 – 12.15 | Teresa Szupiany-Janeczek

Icon

Planowanie i leczenie interdyscyplinarne u pacjentów z zaburzeniami okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego

Icon

12.15 – 13.15 | lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

W jaki sposób podejść kompleksowo do tematu pokrywania uogólnionych recesji dziąsłowych

Icon

15.00 – 16.00 | lek. dent. Paweł Porczyk

9 września 2023

Sobota

PANEL DYSKUSYJNY I WYKŁADY

Icon
Icon

Kompetencje w leczeniu pacjentów stomatologicznych, przez lekarzy dentystów bez i ze specjalizacją oraz nowe formy kształcenia podyplomowego (umiejętności, mikrokwalifikacje, odznaki cyfrowe) i studia masterskie

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Konopka

10:15 – 11:30 | PANEL DYSKUSYJNY | MODERATOR - dr n. med. Jacek Kotuła - Sekretarz Generalny PTS

10:00

Otwarcie trzeciego dnia Konferencji

Ortodoncja jako specjalistyczna dziedzina stomatologii zajmuje się przede wszystkim diagnostyką, profilaktyką zębowych i kostnych wad zgryzu. Rozwój technologiczny dał możliwość trójwymiarowego planowania leczenia. Poprzez dynamiczny rozwój nowych metod leczniczych wymagana jest bardziej precyzyjna diagnostyka.

Wykorzystując tomografię komputerową, możemy dokładniej ocenić oraz zakwalifikować wady ortodontyczne w tym zaburzenia relacji szczęki i żuchwy. Często jednak nie nadają się one do leczenia wyłącznie ortodontycznego, zwłaszcza gdy występują wraz ze stłoczeniami. Wady tego rodzaju powinny być leczone przez interdyscyplinarny zespół ortodontyczno-chirurgiczny. W większości przypadków korekta położenia szczęki prowadzi do funkcjonalnej i estetycznej poprawy. Coraz częściej w leczeniu wad ortognatycznych zastosowanie znajduje medycyna regeneracyjna, która jest już znana w chirurgii rekonstrukcyjnej. Błędem jest ignorowanie zaburzeń szkieletowych u dorosłych pacjentów w nadziei, że można wpłynąć na tworzenie kości przez ortodontyczny ruch zęba.

Cyfrowe planowanie uśmiechu z Invisalign Smile Architect. Jak narzędzia cyfrowe mogą wspomóc proces planowania leczenia odtwórczego?

14:00 – 15:00 | dr Błażej Szczerbaniewicz

Zmiany kostne wokół obciążonych wszczepów zębowych

13:00 – 14:00 | prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

Leczenie implantologiczne jest powszechnie stosowane. U pacjentów z odpowiednimi warunkami kostnymi jest wręcz technicznie łatwe do wykonania, a wybór wszczepów jest bardzo szeroki. Leczenie to jest też bardzo skuteczne.

Ze tego względu ciekawe i ważne wydaje się obserwowanie zachowania kości stykającej się z obciążonym czynnościowo wszczepem. Autor stara się powiązać jakość kości z wielkością obserwowanego zaniku brzeżnego i rokowaniem długoterminowego utrzymania się wszczepu zębowego.

Icon

15:00

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie kongresu

Icon

15:30

Icon

prof. dr hab. n. med.

Marzena Dominiak

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Gedrange

dr hab. n. med.

Edward Kijak

+ zaproszeni goście:


prof. dr hab. Beata Kawala

Specjalista Krajowy w Dziedzinie Ortodoncji


Paweł Barucha

Vice Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Stomatologii


prof. Wojciech Bik

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Małgorzata Zadorożna

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia

Icon

Przerwa

12:15 – 13:00

Praktyczna wiedza periodontologiczna dla lekarzy ogólnie praktykujących

11:30 – 12:15 | lek. dent. Agnieszka Peret

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia Pacjenta do fazy podtrzymującej. Wykład zaprezentuje najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące diagnostyki i świadomego planowania kompleksowego leczenia pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz przygotowania pacjenta do dalszych etapów terapii.

WARSZTATY

Icon

Sobota

9 września 2023

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia środowiska pracy w praktykach stomatologicznych

10.00 – 11.00 | mgr Katarzyna Kołodziej hig. stom.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

11.00 – 11.45 | dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig. stom.

Przerwa

13:00 – 14:30

Icon

Remineralizacja i estetyka w praktyce higienistki stomatologicznej

14.30 – 15.30 | dr n. med. Katarzyna Ostrowska, hig. stom

Higiena jamy ustnej dziecka w placówkach przedszkolnych

12.15 – 13.00 | mgr Anna Michalska hig. stom.

"Prawidłowa postawa ciała a ergonomia środowiska pracy w praktykach stomatologicznych" dlaczego boli kręgosłup, głowa, ssż, kończyny - wpływ nieergonomicznej pracy siedzącej przy pacjencie; walka z bólem kręgosłupa oraz profilaktyka schorzeń narządu ruchu - ćwiczenia, autorelaksacja i autoterapia; ergonomia w stomatologii - prawidłowo dostosowane stanowisko pracy higienistki stomatologicznej i pozostałych członków zespołu stomatologicznego - strefy pracy, oświetlenie, fotele ergonomiczne, aktywne siedziska, praca w powiększeniu.

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów? Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

- wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji

- zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

Podczas warsztatów wykładowca przedstawi ciekawe rozwiązania z zakresu edukacji nt. zdrowia jamy ustnej w placówkach przedszkolnych. Czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia jako pedagog nauczania przedszkolnego zaproponuje sprawdzone strategie edukacyjne.

Białe plamy to nie tylko problem estetyczny ale przede wszystkim początek demineralizacji tkanki zęba. Z problemem demineralizacji szkliwa boryka się coraz więcej pacjentów – jak możemy im pomóc? Czy higienistka stomatologiczna może realnie przeciwdziałać i leczyć obszary zdemineralizowane, a jeżeli tak to jakie zabiegi warto polecać? Na te i inne pytania odpowie prelegentka podczas wykładu i case study.

Inne wydarzenia edukacyjne podczas WDMS

Wykładowcy

dr n. med.

Hubert Gołąbek

Mariusz Lipski

prof. dr hab. n. med.

Hande Şar Sancaklı

prof.

Ali Cekici

prof.

dr hab. n. med.

Bartłomiej Górski

Agnieszka Nieścieronek

lek. dent.

Bartosz Mulawa

lek. dent.

prof. dr hab.

Tomasz Konopka

lek. stom.

Paweł Andersz

Tomasz Gedrange

prof. dr hab. n. med.

Marzena Dominiak

prof. dr hab. n. med.

Marcin Kozakiewicz

prof. dr hab.

Błażej Szczerbaniewicz

dr

dr hab. n. med.

Edward Kijak

Agnieszka Peret

lek. dent.

dr n. med. hig. stom.

Katarzyna Ostrowska

Magdalena Michałowska

hig. stom.

Olga Grabowska

hig. stom.

Paulina Mintzberg-Wachowicz

hig. stom.

mgr hig. stom.

Anna Michalska

Katarzyna Kołodziej

mgr hig. stom.

Zobacz jak wyglądały poprzednie edycje

Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image

7 – 9 września 2023

Ptak Warsaw Expo | Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

POBIERZ REGULAMIN

Zobacz także:

Kontakt: Piotr Flejszar

piotr.flejszar@pts.net.pl

+48 601 682 368

VI Kongres Stomatologii pod Patronatem PTS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Projekt strony

Organizatorem konferencji jest:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności Zgoda